Categories
Trindle blogs

Pulse survey beter voor de impact binnen de organisatie!

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is erg belangrijk voor een werkgever om op de hoogte te blijven wat er binnen een bedrijf speelt. Echter duurt het opstellen en analyseren hiervan vaak zo lang dat de informatie niet meer relevant is. Dit kan doordat het probleem zichzelf al op heeft gelost. Of het probleem kan ondertussen gegroeid zijn, waardoor het een grotere impact heeft op de werkzaamheden van medewerkers binnen de organisatie. Maar wat is het verschil tussen een enquête en een pulse survey en welke is beter inzetbaar voor een organisatie?

Door het afnemen van enquêtes bij mensen buiten het bedrijf, kunnen bedrijven erachter komen waar de klant naar op zoek is. Welke reclames slaan wel aan en welke niet en welke producten zijn interessant of niet? Maar ook het gevoel en het beeld van een bedrijf kan in kaart gebracht worden. Het afnemen van een enquête binnen een organisatie is goed voor het generen van informatie. Door de ontvangen informatie kom je erachter waar je doelgroep of je medewerkers naar op zoek zijn. Echter worden enquêtes niet alleen gebruikt voor het genereren van informatie over wat de organisatie wil weten, maar ook om personen in een artikel te citeren. Bij de afname kun je iets wat door iemand gezegd is gemakkelijk overnemen.

Het belang van een enquête die wordt afgenomen binnen een organisatie is om medewerkers een stem te geven. Ze kunnen zowel anoniem als uit hun eigen naam een mening geven over wat zij belangrijk vinden binnen de organisatie. Het komt er op neer dat het afnemen van een jaarlijks of half jaarlijks MTO tijdrovend is, je achter de feiten aanloopt en je een lage respons hebt. Deze lage respons komt doordat medewerkers het gevoel hebben alsof er weinig gedaan wordt door de organisatie met de antwoorden die zijn geven.

Een pulse survey is een enquête die meerdere malen per jaar of soms zelf per maand wordt afgenomen bij medewerkers. Het voordeel van deze enquête is dat je als werkgever een beter inzicht creëert in wat er binnen jouw organisatie en onder je medewerkers speelt. Het opstellen en analyseren neemt minder tijd in beslag doordat je continu feedback ontvangt van je medewerkers. Vragen zijn specifieker en spelen in op de actualiteiten binnen de organisatie.

Als werkgever krijg je een hogere respons bij een pulse survey dan bij een jaarlijks MTO. Doordat je vaker naar de mening van medewerkers vraagt, ben je op de hoogte wat er speelt binnen jouw organisatie. Dit houdt in dat je gemakkelijk iets bij kan sturen naar aanleiding van de ontvangen feedback. Wanneer medewerkers door hebben dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met de feedback die je ontvangt, zullen ze ook vaker feedback geven.

Zoals hier boven beschreven is, is het van belang om meerdere malen per jaar of het liefst per maand een enquête af te nemen. Hoe vaker je hier mee bezig bent, hoe relevanter de informatie is. Daarnaast kost het je minder tijd om het regelmatiger af te nemen in plaats van eenmaal per half jaar of zelfs per jaar. Ook voor je medewerkers is het fijn om te weten dat je als werkgever waarde hecht aan wat zij vinden binnen jouw organisatie. Het geven van een stem zorgt voor binding en vertrouwen, medewerkers stappen dan sneller op een werkgever af op het moment dat er een probleem voorkomt. Dit doen ze omdat de medewerkers weten dat er naar ze geluisterd wordt en er waarde wordt gehecht aan hun mening.

Trindle is een nieuw platform dat jou als werkgever helpt bij het afnemen van een pulse survey. Door meerdere vragen per week te stellen, creëer je real time data in het medewerkersportaal. Naast de vragen die er vanuit Trindle gesteld worden is het ook mogelijk om zelf vragen te stellen aan je medewerkers. Zo kom je precies achter de informatie waar jij naar op zoek bent! Neem voor meer informatie contact met ons op via de contactpagina.